Informační list 2020

 

    Informační list pro členy MO ČRS Český Brod na rok 2020
                           

 

 

POVOLENKY:

Výdej povolenek a členské náležitosti budou vyřizovány v kanceláři MO u rybníka Nouzov od 8:00 do 13:00 hodin, a to ve dnech 4. 1. 2020, 1. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 4. 4. 2020.

Žadatel musí předložit : a) platný rybářský lístek na rok 2020 (vydává MěÚ Český Brod)
                                      b) členskou legitimaci


CENY POVOLENEK PRO ROK 2020:
                                                                           MP (mimopstruhová)              P (pstruhová)

Celorepubliková členská povolenka                            3550 Kč
Celoroční územní členská                                           1400 Kč                               1 400 Kč
                      Mládež a senioři nad 70 let
                      a invalidé (průkaz ZTP)                          1000 Kč
                      Děti do 15-ti let                                         500 Kč
Celoroční místní povolenka                                          1000 Kč
Celosvazová členská povolenka                                  2500 Kč                               2 600 Kč
                      Invalidé (průkaz ZTP)                             1400 Kč
                      Mladiství 16-18 let                                  1400 Kč
                      Mládež do 15-ti let                                    650 Kč
Členský příspěvek na rok 2020 – člen                           500 Kč
                      Mladiství 16-18 let                                    200 Kč
                      Mládež do 15-ti let                                    100 Kč

Platby se provádějí v hotovosti při výdeji povolenek. Pro platbu si připravte odpovídající částku.
Za výdej povolenek mimo úřední dny se platí organizační příplatek 100 Kč (netýká se nových členů, dětí, mládeže a hostovacích povolenek). Prodej povolenek a známek nejpozději do 20. 9. 2020.
Přehled o úlovcích ryb za rok 2019 je nutné odevzdat nejpozději do 15. 1. 2020. Ti členové, kteří nebudou mít vyplněný sumář úlovkového lístku zaplatí 50 Kč za zpracování!
Informace o platnosti povolenek na jednotlivých revírech obdržíte při výdeji povolenky.

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY:
Instruktážní školení pro nové členy se koná 1. 2. 2020 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov. Zkoušky z rybářského minima se konají 7. 3. 2020 a 4. 4. 2020 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov.

Úspěšné složení zkoušky opravňuje nového člena k tomu, aby  mohl žádat o vydání povolenky
(za předpokladu splnění dalších členských povinností).
Platby nových členů: Zápisné : 200 Kč
                                  Manipulační poplatek : 50 Kč
                                  Členský příspěvek : 500 Kč a povolenka dle druhu

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
Rezervace na ubytování v Kolodějích nad Lužnicí vyřizuje pan Vlastimil Kolář, Rokycanova 1237, Český Brod, telefon 776 087 798.

BRIGÁDNÍ ČINNOST:
V roce 2020 bude pro členy organizována jako v letech minulých.
Brigádní činnost lze plnit finanční úhradou ve výši 500 Kč.
Členům, kteří v roce 2019  nesplnili svojí brigádní povinnost bude vydána povolenka po úhradě 1000,- Kč. (úhrada za roky 2019 a 2020).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Prosíme členy při vydávání povolenek o přesnou adresu trvalého bydliště.
Informační list nebude zasílán poštou, bude vyvěšen na vývěsce, na naších webový stránkách www.mo-cesbrod.cz, na Facebooku a vyvěšen v klubovně.
Těm, kteří mají emailovou adresu, bude zasílán elektronicky.
Povolenky vydává p. Petr Vejtruba, Žižkova 823 Český Brod, tel. 728 775 654.
Veškeré informace také lze vyhledat na našich webových stránkách.

Dne 21. 3. 2020 od 9:30 se koná Členská schůze MO ČRS Český Brod v sálu hotelu Apeyron v Českém Brodě.

Dne 15. 2. 2020  ve 20:00 v MUSIC HALL LIĎÁK v Českém Brodě pořádáme rybářský ples.
Hraje Skupina Bíza band, předprodej vstupenek a rezervace na telefonu 728 424 268 pí Vejtrubová.

 

 

Vyplňování povolenek

Prosím věnujte pozornost správnému vyplnění povolenek před jejich odevzdáním. Nezapomeňte na sumář.

Příklad spráného postupu je zřejmý z těchto obrázků: