Informační list 2019

 

    Informační list pro členy MO ČRS Český Brod na rok 2019
                           

 

 

POVOLENKY:
Výdej povolenek a členské náležitosti budou vyřizovány v kanceláři MO u rybníka Nouzov od 8:00 do 13:00 hodin, a to ve dnech 5. 1. 2019, 2. 2. 2019, 2. 3. 2019, 6. 4. 2019.

Žadatel musí předložit: a) platný rybářský lístek na rok 2019 (vydává MěÚ Český Brod)
                                     b) členskou legitimaci

CENY POVOLENEK PRO ROK 2019: 
                                                                        MP (mimopstruhová)       P (pstruhová)

Celorepubliková členská povolenka                          3 250 Kč  
Celoroční územní členská                                         1 400 Kč                        1 400 Kč
                     Mládež a senioři nad 70 let
                     a invalidé (průkaz ZTP, ZTTP)              1 000 Kč
                     Děti do 15-ti let                                         500 Kč
Celoroční místní povolenka                                        1 000 Kč
Celosvazová členská povolenka                                2 200 Kč                       2 300 Kč
                     Invalidé (průkaz ZTP, ZTTP)                 1 400 Kč
                     Mladiství 16-18 let                                 1 400 Kč
                     Mládež do 15-ti let                                    700 Kč
Členský příspěvek na rok 2019 – člen                           500 Kč
                     Mladiství 16-18 let                                     200 Kč
                     Mládež do 15-ti let                                     100 Kč


Platby se provádějí v hotovosti při výdeji povolenek. Pro platbu si připravte odpovídající částku.
Za výdej povolenek mimo úřední dny se platí organizační příplatek 80 Kč (netýká se nových členů, dětí, mládeže a hostovacích povolenek). Prodej povolenek a známek nejpozději do 20. 9. 2019.
Přehled o úlovcích ryb za rok 2019 je nutné odevzdat nejpozději do 15.1. 2019. Ti členové, kteří nebudou mít vyplněný sumář úlovkového lístku zaplatí 50 Kč za zpracování!
Informace o platnosti povolenek na jednotlivých revírech obdržíte při výdeji povolenky.

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY:
Instruktážní školení pro nové členy se koná 2. 2. 2019 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov. Zkoušky z rybářského minima se konají 2. 3. 2019 a 6. 4. 2019 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov.

Úspěšné složení zkoušky opravňuje nového člena k tomu, mohl žádat vydání povolenky (za předpokladu splnění dalších členských povinností).
Platby nových členů: Zápisné: 200 Kč
                                  Manipulační poplatek: 50 Kč
                                  Členský příspěvek: 500 Kč a povolenka dle druhu

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
Rezervace na ubytování v Kolodějích nad Lužnicí vyřizuje pan Vlastimil Kolář, Rokycanova 1237, Český Brod, tel. 776 087 798

BRIGÁDNÍ ČINNOST:
V roce 2019 bude pro členy organizována jako v letech minulých.
Brigádní činnost lze plnit finanční úhradou ve výši 500 Kč.
Členům, kteří v roce 2018  nesplnili svojí brigádní povinnost bude vydána povolenka po úhradě 1 000 Kč (úhrada za roky 2018 a 2019).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Prosíme členy při vydávání povolenek o přesnou adresu trvalého bydliště.
Informační list nebude zasílán poštou, bude vyvěšen na vývěsce, na naších webový stránkách www.mo-cesbrod.cz, na Facebooku a vyvěšen v klubovně.
Těm, kteří mají emailovou adresu, bude zasílán elektronicky.
Povolenky vydává p. Petr Vejtruba, Žižkova 823 Český Brod, tel. 728 775 654.
Veškeré informace také lze vyhledat na našich webových stránkách.

Dne 16. 3. 2019 od 9:30 h se koná Členská schůze MO ČRS Český Brodě v sálu hotelu Apeyron  v Českém Brodě

Dne 16. 2. 2019  ve 20:00 h v MUSIC HALL LIĎÁK v Českém Brodě pořádáme rybářský ples.
Hraje Skupina TOX, předprodej vstupenek a rezervace na telefonu 728 42 42 68 pí Vejtrubová.

 

 

Vyplňování povolenek

Prosím věnujte pozornost správnému vyplnění povolenek před jejich odevzdáním. Nezapomeňte na sumář.

Příklad spráného postupu je zřejmý z těchto obrázků:

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde